Đánh giá của Nguyễn Việt Thường

Nguyễn Việt Thường 1

Phim quá tệ,nghèo nàn nội dung, được em nữ chính ngon. Các cảnh hành động bị cắt nhiều. Ko lên cao nổi đừng nói trào...