Đánh giá của Lord

Lord 9

Phần phim mãn nhãn nhất trong 8 phần đã ra mắt. Tập hợp gần như tất cả các thành viên từ trước đến giờ.