100 %

Fury nhận được 3 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 9.67.

Chưa có review nào về Cuồng Nộ.