Đánh giá của hp139

hp139 10

Phim hay, nội dung phim sâu sắc chỉ cần chúng ta hãy nghĩ xa thêm một xíu sẽ hiểu được nội dung phim đang muốn nói tới hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam, dù là xưa hay là nay vẫn bị sự đàn áp của người đàn ông. Đâu đó họ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ dù cho ở ngoài cuộc sống hay ngay trong chính tình yêu của mình, một sự thống khổ và đáng thương.