Đánh giá của Võ Thị Dung

Võ Thị Dung 5

Không hay. Nội dung lãng. Điểm cộng vẫn là chất lượng hình ảnh. Diễm viên đẹp và trang phục đẹp