Đánh giá của Minh Nghĩa

Minh Nghĩa 8

Phim hay lắm vừa hài vừa tc vừa nc mắt... Rất thích coi phim này cốt truyện và ý nghĩa rất hay <3