Đánh giá của Loan Salvia

Loan Salvia 8

Phim đáng xem. Vui và mang lại nhiều tiếng cười. Có những pha đố nhanh quá và hơi khó hiểu với mình. Nhưng tóm lại nội dung vui nhộn