Đánh giá của Kurein

Kurein 10

Tưởng không hay, cơ mà hay không tưởng XD