Đánh giá của 999392236934675

999392236934675 6

Nhịp phim chậm tới mức tui muốn lạc hồn với phim luôn. Nói chung ai thích thể loại phim chính kịch thì đi xem, còn ai thích mấy phim nhịp phim nhanh thì tuyệt đối đừng đi xem. Coi được nửa phim về gần hết rạp.