Đánh giá của Nguyễn Hà

Nguyễn Hà 10

Đi xem lần 1 sẽ muốn xem lần 2, xem lần 2 rồi lại muốn xem lần 3... Chất hài Gintama, phải dần mới thấm. Bựa nhưng sâu sắc.
Chúc bộ phim dành thắng lợi <3