Đánh giá của Nguyễn Quang Khôi

Nguyễn Quang Khôi 2

1 Sao cho Sài Gòn, 1 Sao cho dàn diễn viên