Đánh giá của Thanh Nguyễn

Thanh Nguyễn 7

Có giải thích vòng lặp ở phần 1 nhưng phần 2 không theo hướng kinh dị, giật gân. Dù vậy cũng khá đáng xem, chờ phần 3.