Đánh giá của kellicious

kellicious 8

Phim hay, phát huy tiếp các điểm mạnh của phần 1. Nhưng đoạn kết thúc phim hơi bị chưng hững. Thậm chí sau khi xem After credit vẫn khá chưng hững.
Diễn viên nữ chính đẹp và diễn hay ❤️