Đánh giá của NguyenTranghvqy

NguyenTranghvqy 9

Nếu ai xem p1 thì xem p2 vẫn thấy hay, phần này có chút cảm động, tuy ít yếu tố kinh dị hơn nhưng vẫn lôi cuốn ng xem, rất đáng xem