Đánh giá của kimoanh129

kimoanh129 7

Ý tưởng thì hay mà triển khai thì dở.