Đánh giá của Lệ Thúy Võ

Lệ Thúy Võ 5

Xuyên suốt bộ phim không đem lại cảm hứng cho người xem