Đánh giá của 1100917510085846

1100917510085846 1

Phim tệ kinh khủng. Xem mà ngáp gần chục lần, cảm giác tiếng rưỡi mà dài như 3h í. Cốt tr cũ, triển khai k liền mach, k có điểm nhấn.