Đánh giá của Hải Ninh

Hải Ninh 1

Nếu có điểm âm thì nhất định sẽ đánh giá cho phim này. Bộ phim phải nói là siêu tệ. Bắt đầu cực nhạt và kết thúc theo kiểu: wtf kết thúc r à. Cảm thấy phí tiền =.=