Đánh giá của Niz Lê

Niz Lê 1

Nội dung đại trà, phổ thông; hiệu ứng bình thường, kết thúc nhạt nhẽo. Nói chung thua phim HBO.