Đánh giá của kienxrx

kienxrx 6

Cốt truyện vay mượn điện ảnh nước ngoài freaky friday, nên chưa xem qua thì các bạn sẽ thấy rất hay. Một phim việt nam vay mượn thì tất nhiên nội dung sẽ đạt. Diễn xuất các diễn viên cũng rất tự nhiên, phim nhẹ nhàng vui vẻ, xem giải trí rất tốt