Đánh giá của 221b

221b 7

Bạn yêu mến Liam Neeson thì bạn xem thôi, còn không thì đừng nên đi vì bạn sẽ thấy không hay.