Đánh giá của 999392236934675

999392236934675 10

Bộ phim ấn độ cực hay, không có chủ nghĩa cá nhân, mà chỉ đơn thuần là sự cố gắng, tìm lấy cơ hội sống của từng người.... Sẽ ám ảnh một thời gian đấy.