Đánh giá của PrinceZac

PrinceZac 8

Khá là giật gân tuy nhiên thì không cao trào lắm. Dựa vào sự kiện có thật nên lồng nhiều footage