Đánh giá của Minh Thư Võ Cao

Minh Thư Võ Cao 9

phim rất hay và dễ thương, đánh bại mọi định lý vật lí rất vi diệu, gây cười và phối nhiều cảnh rất cá tính