Đánh giá của Baonam

Baonam 5

Nhảm quá. Không hay bằng 2 phần trước. Đặc biệt là ông dracula, toàn nói nhảm à