Đánh giá của 2326398307591977

2326398307591977 5

Mình xem bản lồng tiếng. Cảm giác giống như ngồi tại nhà xem HTV3.