Đánh giá của 819544481724825

819544481724825 4

Lồng tiếng hơi chán, khó nghe. Nhưng phim ổn, đồ hoạ đẹp, tình cảm. Dù j các bạn đã cố gắng mang phim về và lồng tiếng nên cho 8*