Đánh giá của JunNguyen95

JunNguyen95 6

Phim khá, nội dung tương đối ổn, thích hợp để xem giải trí cùng bạn bè và người thân. Tuy nhiên, hơi dưới tầm kỳ vọng so với 2 phần trước. Có lẽ là do coi bản lồng tiếng nên hơi bị tụt cảm xúc.