Đánh giá của phanichnhan

phanichnhan 7

Nội dung hài hước nhưng bố cục không rõ ràng. Kịch bản khá lỏng lẻo và hư cấu. Chỉ có phần hài hước là chủ yếu. Ý kiến chủ quan của mình là so với bộ phim "chuyến xe 888" thì phim này không hay bằng và cũng không hài hước bằng.