Đánh giá của HuTiVaGi

HuTiVaGi 10

Một bộ phim rất hay, kịch tính và rất đáng xem. Diễn viên quá hay!