Đánh giá của Nguyên Ngọc

Nguyên Ngọc 1

dở.phim nhảm nhí. coi cảm thấy rất tốn tiền. ma ko ra ma, kinh dị ko ra kinh dị, các yếu tố gây khó chịu ng xem . ko hiểu sao ra tới phần 3