Đánh giá của 1546383352045470

1546383352045470 10

Quá hay.
Xem xong thấy cái phim siêu anh hùng marvel chỉ như siêu nhân trẻ trâu. Còn hai phượng việt nam làm thì như con nít.
Góc quay, màu sắc, âm thanh, ánh sáng. Cực đỉnh