Đánh giá của Nguyễn Thiện Luân

Nguyễn Thiện Luân 2

-Điểm trừ: phim có quá nhiều cảnh đánh nhau, không có chiều sâu, nhân vật xây dựng lỏng lẻo, cốt truyện dễ đoán.
-Điểm cộng: Âm thanh tốt, thiết kế trang phục tốt, góc quay và ánh sáng được sắp xếp hợp lý.