Đánh giá của BaoNgoc1908

BaoNgoc1908 6

Art đẹp. Nhạc hay. Nội dung hơi nhạt, cũng được thôi chứ k hay. Tình yêu nó cũng k được tới mức gọi là thật sự yêu ý.