Đánh giá của tuananhdo020204

tuananhdo020204 10

Phim hay thật sự, trải nghiệm từ nghe đến nhìn thật sự tuyệt vời. Có những đoạn nhạc nổi lên khiến mình nổi da gà, 10/10