Đánh giá của ericxu

ericxu 2

Khá nhạt và xàm nhưng twist ở đằng sau cũng tạm và diễn viên xinh nên cho thêm 1 sao.