Đánh giá của Trần Thiên Bảo

Trần Thiên Bảo 9

Phim có nội dung hay, yếu tố hài pha lẫn chút nước mắt...