Đánh giá của Trương Hoàng Minh

Trương Hoàng Minh 6

Phim làm chỉnh chu, tuy nhiên còn có 1 số sạn....lấy ý tưởng của phim tình người duyên ma nên không thấy đột phá trong ý tưởng....Được cái cười suốt phim, đây chính là điểm cộng cho bộ phim....Mong Lý Hải trong những bộ phim tiếp theo nên có cái riêng của mình chứ đừng vay mượn từ tình người duyên ma của Thái