Đánh giá của Dương Tuấn Đạt

Dương Tuấn Đạt 10

Phim quá hay. Phim việt hay nhất năm