Đánh giá của Hiền Thanh Đặngg

Hiền Thanh Đặngg 7

Film hài :> cười sml
Diễn viên nữ chính và nam chính diễn quá đơ, lúc cảm động lại diễn ko thấy cảm động chút nào
Phần kinh dị trong film không được đặc sắc lắm