Đánh giá của blakenguyen

blakenguyen 4

Một bộ phim vui vẻ, thật sự rất vui và giọng lồng tiếng "chất" của Kiều Minh Tuấn là sự đóng góp tuyệt vời cho tác phẩm này. Nhưng vui không là chưa đủ, dù tạo hình các tác phẩm Lego vẫn rất chất lượng nhưng khi đến phần thứ 3 nhưng vẫn một môtip chọc hài còn nội dung xuống cấp trầm trọng thì quả không ổn.