Đánh giá của ThuyLinh Nguyen

ThuyLinh Nguyen 10

Một bộ phim đan xen giữa tình cảm gia đình và đấu tranh chống lại cái ác cực hay. Những pha hành động thót tim được diễn xuất thật. Xem 3 lần rồi, cảm xúc vẫn như ngày đầu mới xem. Great movie.