Đánh giá của Khiet

Khiet 6

Xem phim mà ức chế giùm Châu Âu - bị Mỹ chê hệ thống an ninh lỏng lẻo đến nổi các nguyên ngủ tèo hết ngoài trừ tổng thống Mỹ. Ai thích xem thể loại hero - 1 mình đi khắp nơi, té um sùm, bị bắn lung tung nhưng cuối phim vẫn rạng ngời, đi lại vẫn bình tâm như vại - thì nên đi xem phim này nha. Anh Gerard Butler chấp hết bọn khủng bố ^^