Đánh giá của Tu Pham

Tu Pham 1

Phim này xàm lắm.coi xong thất vọng tràn trề