Đánh giá của vuphuong

vuphuong 10

Đây là một bộ phim mà bạn có thể xem mỗi dịp Giáng Sinh, kể cả đến lần thứ 25 vẫn thấy nó hết sức tuyệt vời, hết sức ấm cúng và hết sức tin tưởng vào tình yêu.