Đánh giá của Bong Bóng Xà Phòng

Bong Bóng Xà Phòng 10

Tôi yêu bộ phim này. Nó trong sáng và dễ thương, còn ý nghĩa nữa. Nó khiến tôi hạnh phúc và tin tưởng vào hạnh phúc.