Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 10

Chỉ là xây dựng những tình huống bình thường. Nhưng cách dẫn mạch tuyệt vời đã tạo nên điều phi thường. Ý đồ của đạo diễn được truyền tải hoàn toàn.
Dù chỉ là người ngoại đạo, nhưng lần đầu tiên thấy đồng cảm sâu sắc đến thế.
Chẳng cần những thứ hào nhoáng tô điểm. Nhưng giá trị tác phẩm lại tuyệt vời. Đáng học hỏi...