Đánh giá của Nguyen Van Ky

Nguyen Van Ky 1

1 bộ phim với nội dung quá tệ phi logic. Quá mất thời gian để xem