Đánh giá của Khiet

Khiet 9

Phim vui, nhẹ nhàng, ko sến súa quá. Lúc cao trào tự nhiên mình ngáp 1 phát, gái nhìn sang thấy mắt đỏ nên tưởng khóc, tim rụng um sùm. muahahaha