Đánh giá của Trần Phước Lộc

Trần Phước Lộc 9

Xem xong chỉ muốn nói một câu phim ổn phết, vừa kinh dị vừa hài mà diễn viên ai cũng đẹp mê hồn mới hay